ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH v1


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lê Chí Thắng - 13520771
  • Trần Quốc Khánh - 13520388
  • Huỳnh Văn Đặng - 13520180

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

ứng dụng nông nghiệp thông minh v1


Đề tài liên quan