ứng dụng giám sát và đo lường chất lượng không khí tại Tp.HCM


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Nguyễn Ngân Sang - 12520691
  • Nguyễn Thanh Hải - 12520581

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

ứng dụng giám sát và đo lường chất lượng không khí tại Tp.HCM


Đề tài liên quan