Phát triển hệ thống giả lập phục vụ xây dựng và triển khai các kịch bản đánh giá các giao thức mạng Internet of Things (IoTs) dựa trên nền tảng cloud và hạ tầng mạng Internet tốc độ cao


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lý Trọng Nhân -
  • Đặng Lê Bảo Chương -
  • Trương Nguyễn Thái Hòa - 12520146
  • Nguyễn Hoàng - 12520153
  • Lê Văn Phúc - 11520290
  • Ngô Văn Hào - 11520549


Mô tả chi tiết

Phát triển hệ thống giả lập phục vụ xây dựng và triển khai các kịch bản đánh giá các giao thức mạng Internet of Things (IoTs) dựa trên nền tảng cloud và hạ tầng mạng Internet tốc độ cao


Đề tài liên quan