Thành viênTên: PGS. TS. Lê Trung Quân

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Mạng máy tính

Thư điện tử: quanlt@uit.edu.vn

Phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs!:


Tên: Ngô Văn Hào

Chức vụ: Kỹ sư phát triển cloud computing FPT

Thư điện tử: ngovanhao@gmail.com


Tên: Lê Văn Phúc

Chức vụ: Kỹ sư

Thư điện tử: levanphuc@gmail.com


Tên: Nguyễn Hoàng

Chức vụ: Kỹ sư

Thư điện tử: nguyenhoang@gmail.com


Tên: Trương Nguyễn Thái Hòa

Chức vụ: Kỹ sư

Thư điện tử: truongnguyenthaihoa@gmail.com


Tên: Nguyễn Khánh Thuật

Chức vụ: Học viên Cao học

Thư điện tử: thuatnk19@gmail.com


Tên: Huỳnh Văn Đặng

Chức vụ: Research Assistant

Thư điện tử: 13520180@gm.uit.edu.vn


Tên: Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 13520388@gm.uit.edu.vn


Tên: Đặng Lê Bảo Chương

Chức vụ: Trợ giảng, Học viên CH

Thư điện tử: chuongdlb@uit.edu.vn


Tên: Lý Trọng Nhân

Chức vụ: Trợ giảng, Học viên CH

Thư điện tử: nhanlt@uit.edu.vn


Tên: Lê Thị Châu Ngân

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 14520575@gm.uit.edu.vn


Tên: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 12520581@gm.uit.edu.vn


Tên: Nguyễn Ngân Sang

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 12520691@gm.uit.edu.vn


Tên: Lê Chí Thắng

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 13520771@gm.uit.edu.vn


Tên: Bùi Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 11520451@gm.uit.edu.vn


Tên: Lê Nguyễn Quang Vũ

Chức vụ: Student

Thư điện tử: 11520695@gm.uit.edu.vn


Cộng tác viênPGS. TS. Lê Bảo Long


Thư điện tử: long.le@emt.inrs.ca

Phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs!:TS. Đặng Ngọc Minh Đức


Thư điện tử: ducdm@uit.edu.vn

Phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs!:TS. Trịnh Lê Huy


Thư điện tử: huytl@uit.edu.vn

Phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs!:Dr. Amir Taherkordi


Thư điện tử: amirhost@ifi.uio.no

Phát triển phần mềm nhúng và trình điều khiển thiết bị IoTs!:TS. Võ Thị Lưu Phương


Thư điện tử: vtlphuong@hcmiu.edu.vn