Thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT"


Nội dung: Phòng Đào tạo Đại học trường ĐH CNTT - ĐHQG HCM thông báo chiêu sinh ...

Tác giả: Nhan LY-TRONG

Thời gian: Tháng 02 07, 2018


Phòng Đào tạo Đại học trường ĐH CNTT - ĐHQG HCM thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn "Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản - IoT" với các thông tin sau:

- Tên khóa học: Lập trình và phát triển ứng dụng Internet of Things cơ bản

- Thông điệp của khóa học: Lập trình IoT - Khởi đầu giấc mơ chinh phục công nghiệp 4.0
- Đối tượng người học: Sinh viên, người đi làm đã biết về lập trình

Ngày bắt đầu – kết thúc (dự kiến): 13/3/2018 – 19/4/2018 (Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần)

- Học phí trọn khóa (/người học): 6.000.000 (Sáu triệu đồng chẵn)

- Địa điểm học: Phòng E3.1, Tòa nhà E, Trường ĐH CNTT - Khu phố 6, phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

- Link đăng ký: https://tinyurl.com/thongtinhocvien-IOT

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày: 06/2/2018 Đến ngày: 08/3/2018


Kết thúc khóa học và đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học bởi ĐHCNTT - ĐHQG HCM!


Thông tin liên hệ: a. Huỳnh Văn Đặng, nhóm nghiên cứu UiTiOt, ĐH CNTT - ĐHQG HCM, danghv@uit.edu.vn

Thông tin chi tiết: https://daa.uit.edu.vn/…/thong-bao-chieu-sinh-khoa-hoc-ngan…

Một số hình ảnh: