Tái cấu hình trong mạng Internet of Things


Tác giả:

 • PGS. TS. Lê Trung Quân -
 • Lê Thị Châu Ngân - 14520574
 • Lý Trọng Nhân -
 • Đặng Lê Bảo Chương -
 • Trần Quốc Khánh - 13520388
 • Huỳnh Văn Đặng - 13520180
 • Nguyễn Khánh Thuật -

GV hướng dẫn:

 • Lê Trung Quân

Từ khóa:

 • reconfiguration
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

Vấn đề xây dựng ứng dụng IoTs thông minh (Ambient-Assisted Living) sử dụng các công nghệ IoTs mới, trong đó có xem xét các yếu tố cơ bản sau:

 1. Giải pháp phần mềm hỗ trợ tái cấu hình (IoTs reconfiguration middleware)
 2. Mô hình quản lý ngữ cảnh thông minh (Intelligent Context Management)
 3. Giải pháp tái cấu hình antenna để nâng cao hiệu suất truyền dữ liệu
 4. Giải pháp phát triển giao thức IoTs MÁC tiết kiệm năng lượng
 5. Giải pháp tích hợp IoTs & 5G.

như là các thành phần của ứng dụng, hoặc là hạ tầng để liên kết, tích hợp, và triển khai, là một trong những lĩnh vực nghiên cứu mới và nóng nhằm tạo điều kiện quản lý và điều khiển mạng IoTs thuận tiện, và cũng là hướng tiếp cận của chúng tôi trong đề tài này.

Vấn đề tái cấu hình trong lĩnh vực IoTs, cụ thể là ứng dụng và kiến trúc, giao thức mạng IoTs, antenna trên thiết bị IoTs, là do các nhu cầu cấp thiết sau:

 • Các thay đổi động (dynamic changes) trong môi trường triển khai (deployment environment), hoặc các sự kiện không lường trước (unpredicted events), do đó tất yếu phải thay đổi hành vi của ứng dụng IoTs đã triển khai để cập nhật.
 • Vị trí địa hình triển khai ứng dụng IoTs là khó thâm nhập (unaccessible), ví dụ trên núi lửa, trong rừng sâu,... hoặc là môi trường nguy hiểm (dangerous), ví dụ bên ngoài các tòa nhà siêu cao tầng (sky scrappers), trong nhà máy hóa chất, nhà máy hạt nhân, do đó cần phát triển các giải pháp tái cấu hình IoTs để giám sát và thay đổi hành vi của ứng dụng IoTs từ xa qua các bộ giao thức mạng IoTs.
 • Chi phí thu thập các thiết bị IoTs để tái cấu hình và lập trình lại thiết bị để thay đổi hành vi ứng dụng IoTs là rất lớn (lớn hơn rất nhiều so với việc triển khai ứng dụng IoTs mới), ví dụ để thu thập hàng ngàn thiết bị IoTs đã triển khai trong rừng sâu, núi lửa, bên ngoài các tòa nhà cao hàng trăm tầng trong các khu đô thị/thành phố thông minh..., do đó cũng cần phát triển các giải pháp tái cấu hình IoTs để giám sát và thay đổi hành vi của ứng dụng IoTs từ xa qua các bộ giao thức mạng IoTs.
 • Phục vụ các mục tiêu nằm trong chương trình đột phá đô thị thông minh của TP.HCM, góp phần giải quyết các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng thành phố thông minh của Tp.HCM, bao gồm: điều khiển giao thông thông minh, y tế thông minh, giám sát ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu,...

Đề tài liên quan