Tái cấu hình trong mạng Internet of Things


Author:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lê Thị Châu Ngân - 14520574
  • Lý Trọng Nhân -
  • Đặng Lê Bảo Chương -
  • Trần Quốc Khánh - 13520388
  • Huỳnh Văn Đặng - 13520180
  • Nguyễn Khánh Thuật -

Instructor:

  • Lê Trung Quân

Key words:

  • reconfiguration
Go to app

Description


Topic relative