khóa học bổ sung kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành để thiết kế, lập trình, phát triển và triển khai các ứng dụng và giải pháp iots thông minh!

thông tin chi tiết:

http://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-mo-lop-boi-duong-kien-thuc-sau-dai-hoc-mon-cong-nghe-internet-things-hien-dai