ngày hội mạng máy tính và truyền thông, NET.DAY, sẽ được tổ chức vào ngày 27.05.2017 sắp tới, với các bài nói chuyện về công nghệ mạng hiện đại, các chia sẻ kinh nghiệm làm việc, khởi nghiệp, với sự tham gia của các công ty và vòng phỏng vấn thử việc, các demo sản phẩm, giải pháp mạng,...

các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham gia nhé!