thông tin tuyển dụng nhân sự tại nhóm UiTiOt


Nội dung: tuyển dụng nhân sự là giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) làm việc tại ...

Tác giả: thông tin tuyển dụng nhân sự tại nhóm UiTiOt [employment]

Thời gian: Tháng 04 10, 2017


tuyển dụng nhân sự là giảng viên (GV), nghiên cứu viên (NCV) làm việc tại Bộ môn Mạng máy tính và nhóm nghiên cứu UiTiOt tại ĐH CNTT - ĐHQG HCM, số lượng GV là 03, NCV là 01, các bạn nào quan tâm vui lòng gởi hồ sơ đăng ký hoặc giới thiệu giùm mình nhé.
+Thủ tục và thông tin:
http://www.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-nhan-su-…
+Yêu cầu về công việc: sơ bộ xem thông tin ở hình kèm theo!