Theo lời mời của PGS. Thoại Nam, mời các bạn sv UiT quan tâm đăng ký tham dự chuyên đề đặc biệt về "Internet of Things - IoT" do TS. Timothy Chou, một chuyên gia nổi tiếng trong giới công nghệ của Mỹ để có một cách nhìn mới về lĩnh vực này!
Thời gian: 8:30 - 12:00 ngày thứ Bảy 06/05/2017
Địa điểm: Hội trường A5 - Trường ĐHBK Tp.HCM
link đăng ký: http://iot.hcmut.edu.vn/