UIT Testbed v1


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lê Văn Phúc - 11520290
  • Ngô Văn Hào - 11520549

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân

Từ khóa:

  • IoTs, testbed, network testbed, qomet, mesh, tree, uit
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

Thànhphần: Web server, virtual machines (instances) trên hệ thống Openstack của trường ĐH CNTT (UIT)

Chứcnăng: Một hệ thống IoT network testbed xây dựng trên tài nguyên được cung cấp từ hệ thống Openstack tại trường ĐH CNTT (UIT) phục vụ việc triển khai thử  nghiệm, đo đạc và đánh giá các giao thức mạng IoT trên các kiến trúc mạng Mesh và  Tree.

Miêu tả chi tiết:

Với xu hướng phát triển của internet ngày nay, các thiết bị IoTs ngày càng phổ biến, việc chưa đồng nhất về chuẩn kết nối giữa các thiết bị IoTs đã góp phần ảnh hưởng tới tốc độ phát triển của Internet of things.

Các hệ thống testbed hiện tại ở trong và ngoài nước vẫn đang tồn đọng rất nhiều mặt hạn chế, các hệ thống testbed thực thì lại phụ thuộc nhiều vào hãng sản xuất thiết bị, chi phí cao, việc triển khai hệ thống này khó khăn do cần nhiều nguồn lực, các các hệ thống mô phỏng (simulation system) lại thiên về lý thuyết.

Trong vài năm qua, công nghệ thông tin đã bắt đầu một mẫu hình mới - điện toán đám mây. Điện toán đám mây là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất.

Tính linh hoạt của điện toán đám mây là một chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài nguyên tích lũy của hệ thống, phủ nhận sự cần thiết phải chỉ định phần cứng cụ thể cho một nhiệm vụ. Trước điện toán đám mây, các trang web và các ứng dụng dựa trên máy chủ đã được thi hành trên một hệ thống cụ thể. Với sự ra đời của điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy tính gộp ảo. Cấu hình hợp nhất này cung cấp một môi trường ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập mà không quan tâm đến bất kỳ cấu hình cụ thể nào.

Với sự tiện dụng mà điện toán đám mây mang lại, việc xây dựng hệ thống testbed ứng dụng và giao thức IoTs trên nền tảng cloud mang tính thực tiễn rất lớn, hệ thống sẽ được phân phối đến nhiều người dùng qua môi trường internet, cung cấp các cấu hình tài nguyên linh động cho các kịch bản testbed khác nhau, giúp đánh giá hiệu quả và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Qua đó, chúng tôi hy vọng kết quả nghiên cứu phát triển về hệ thống testbed IoTs của chúng tôi trong đề tài này sẽ góp phần vào việc phát triển các công nghệ mới IoTs và ứng dụng mới IoTs trong nước và quốc tế.


Đề tài liên quan