UIT Testbest v2.0


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Trương Nguyễn Thái Hòa - 12520146
  • Nguyễn Hoàng - 12520153

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân

Từ khóa:

  • IoT, testbed, network testbed, qomet, mesh, tree, chain, grid, ring, star, uit
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

Thànhphần: Web server, virtual machines (instances) trên hệ thống Openstack của  trường ĐH CNTT (UIT)

Chứcnăng: Một hệ thống IoT network testbed được phát triển từ hệ thống UIT Testbed #1 phục vụ việc triển khai thử nghiệm, đo đạc và đánh giá các giao thức mạng IoT, hỗ trợ  thêm nhiều kiến trúc mạng (chain, grid, ring, star) so với phiên bản UIT Testbed #1

Miêu tả:

Hiện tại, sản phẩm testbed#1 dành cho iot trên nền tảng cloud. Đây là một sản phẩm rất có triển vọng vì nó đáp ứng được các yêu cầu:

  • Được xây dựng dựa trên các phần mềm mã nguồn mở, do đó sẽ được sử dụng dễ dàng và rộng rãi hơn.
  • Được xây dựng trên cloud, cho nên sẽ ít gặp trở ngại về vấn đề hạn chế phần cứng.
  • Không tốn quá nhiều chi phí cho việc cài đặt và vận hành, có thể sử dụng được với nhóm nghiên cứu nhỏ lẻ.

Tuy vậy, hệ thống testbed vẫn còn nhiều điểm có thể được cải thiện, như:

  • Tự động hóa thêm nhiều kịch bản khác để có thể cài đặt mội trường một cách nhanh nhất có thể.
  • Vì là một hệ thống giả lập, cho nên nhiều khả năng sẽ có những kết quả có phần sai lệnh, vì thế cần phân tích thêm về kết quả thu được nhằm nâng cao độ tin cậy cho hệ thống.

Testbed#2 cải thiện hệ thống testbed#1 phục vụ đánh giá ứng dụng và giao thức IoTs dựa trên nền tảng cloud tại Trung Tâm Dữ Liệu Trường ĐH CNTT, đưa ra thêm các kịch bản có thể được tạo tự động. Song song đó, chúng tôi cũng sẽ khảo sát sơ đồ hạ tầng ĐTĐM, qua đó sẽ năm bắt được những sai lệch do sự phân bố phần cứng của hạ tầng ĐTĐM bên dưới, cũng như bổ sung nhiều kiến trúc mạng IoTs luận lý mới như Grid/Chain/...


Đề tài liên quan