Smart Agriculture


Author:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lê Chí Thắng - 13520771
  • Trần Quốc Khánh - 13520388
  • Huỳnh Văn Đặng - 13520180

Instructor:

  • Lê Trung Quân
Go to app

Description

smart agriculture v1


Topic relative