ứng dụng iots đo lượng chất lượng không khí ô nhiễm tại Tp.HCM!


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Nguyễn Ngân Sang - 12520691
  • Nguyễn Thanh Hải - 12520581

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân

Từ khóa:

  • CO2, CO
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

ứng dụng iots đo lượng chất lượng không khí ô nhiễm tại Tp.HCM!


Đề tài liên quan