Hướng dẫn sử dụng

Tháng 03 28, 2017

-------------------------------------ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI---------------------------------------

  • Bước 1: Chọn Home -.> Topic -> Student topics.

  • Bước 2: Click vào một đề tài.

  • Bước 3:  Click vào Register.

              Nếu bạn chưa đăng nhập xuất hiện giao diện như sau:

                Nếu bạn đã đăng nhập rồi thì giao diện sẽ như sau:

  • Bước 3: Bạn điền đầy đủ thông tin và click vào nút Gửi.

 

-------------------------------LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI QUẢN TRỊ-------------------------------

  • Bước 1: chọn Home -> Contact

  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào và chọn nút Send.