ứng dụng nhà thông minh


Tác giả:

  • PGS. TS. Lê Trung Quân -
  • Lê Nguyễn Quang Vũ - 11520695
  • Bùi Nguyễn Mạnh Tuấn - 11520451

GV hướng dẫn:

  • Lê Trung Quân
Đi đến ứng dụng

Mô tả chi tiết

ứng dụng nhà thông minh


Đề tài liên quan